For arbejdspladsen

Jeg hjælper virksomheder med at forebygge og reducere 

stress og arbejdsrelaterede sygemeldinger.

For arbejdspladsen

Stress koster arbejdpladserne dyrt når den ikke håndteres rigtigt! En stressygemeldt vidensmedarbejder koster, i følge Ledernes Hovedorganisation, gennemsnitligt 4 mill. kr. I tabt omsætning og projekteffektivitet.

Er I klædt på til at hjælpe jeres medarbejdere og ledere, hvis stressen rammer?
Jeg hjælper jer til at opbygge en professionel stresspolitik, så I får styr på jeres holdning til stress og har et effektivt stressberedskab, der kan aktiveres, når en medarbejder rammes af stress.

For HR: Har I en HR afdeling samarbejder jeg tæt med den og sikrer, at I til enhver tid har adgang til stresscoaching af medarbejdere, der har brug for det. Jeg træner HR personale i at spotte signaler på stress og rådgive ledere til stressramte medarbejdere.
Jeg udarbejder tilbagevendingsplaner når sygemelding er aktuel, og vejleder HR i at hjælpe medarbejderen tilbage i job, så undgår tilbagefald og holder fast på værdifulde medarbejdere.

Kontakt mig, hvis I ønsker et samarbejde om en professionel stresspolitik og et effektivt stressberedskab! Ring 20 83 05 01.

For ledere: Jeg hjælper ledere til den bedst mulige ledelsestilgang når en medarbejder rammes af stress. Kontakt mig, hvis du som leder er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig når din medarbejder er stresset. Læs også mere om, hvordan jeg som erhvervspsykolog kan hjælpe jeres organisation.

Kontakt psykolog Marika Tingleff