Forandringer

Få hjælp til at skabe positiv forandring, vækst og styrket engagement.

Forandringer

Forandring er den eneste konstant i det moderne arbejdsliv. Stagnerer vi, er det med livet som indsats, organisatorisk og forretningsmæssigt set.

Organisationer, som lykkes, er derfor i konstant udvikling og forandring, og det påvirker de mennesker, der er og arbejder i dem. Når vi arbejder med strategi, får det konsekvenser for den måde, vi må lede mennesker på for at sikre, at strategien implementeres og får liv og konsekvenser for den måde, vi handler og arbejder på.

Det påvirker igen vores samarbejdsprocesser, og omgangsformer på arbejdspladsen.

Vores måder at interagere og samarbejde på, udgør igen fundamentet for kulturen på arbejdspladsen, og dermed er ringen sluttet, og det bliver tydeligt, at det helt centrale element i organisatorisk arbejde og udvikling, er organisationens evne til at få de mennesker med sig, som arbejder i den.

Her kan jeg hjælpe.

Jeg arbejder helhedsorienteret med de menneskelige sider af organisationers liv, og designer i samarbejde med mine kunder de processer og udviklingsforløb, der skal til for at understøtte netop dén bevægelse eller forandring, som er nødvendig for at jeres strategi kan få liv og blive implementeret.

Værktøjerne kan være lederudvikling, teamdage, strategidage eller træningsforløb for ledere og forandringsagenter i forandringsledelse, coaching eller strategisk kommunikation.

Kontakt mig for en drøftelse af netop jeres mål og behov, så hjælper jeg jer via organisations- og erhvervspsykologi med at få sat fokus på, hvad der skal til for at få menneskene i jeres organisation med! 

Kontakt psykolog Marika Tingleff