Forandringsledelse

Jeg arbejder med forandringsledelsesværktøjet Changesetter og træner ledere og ledelsesteams i håndteringen af medarbejdere og teams igennem forandringer. Jeg hjælper jer til en bedre forståelse af, hvordan I ledelsesmæssigt håndterer modstand mod forandring i organisationen.

Kontakt psykolog Marika Tingleff