NEO PI-R

Jeg er certificeret i NEO-PI-3 personlighedstest, som bl.a. kan bruges til rekruttering, outplacement, 360 graders ledermålinger, lederudvikling, personlig udvikling og karriererådgivning. 

NEO-PI-3 erhvervs personlighedstest

Jeg bruger denne personlighedstest i lederudviklings- og karriereudviklingsforløb, 360 graders målinger og rekruttering.

Testen er en dybdegående personlighedstest baseret på Femfaktormodellen, som udgør standarden indenfor personlighedstestning. 

Med NEO-PI-3 får vi indsigt i ”The Big Five”, som er defineret af The British Psychological Society og består af de fem store personlighedstræk:

  • Emotionelle reaktioner (Neuroticism)
  • Ekstroversion (Ekstraversion)
  • Åbenhed (Openness)
  • Venlighed (Affiliability)
  • Samvittighedsfuldhed (Concienciousness)

The Big Five teorien er udviklet siden 1940érne og er siden 1990érne blevet brugt indenfor erhvervstestning som den standard man i testning læner sig op af for at sikre en akkurat (valid og reliabel) og sammenlignelig vurdering af personlighed og forudsigelse af sandsynlig adfærd. 

Jeg er også certificeret i MBTI og JTI, som er typeværktøjer, til vurdering af præferencer. De er også standardiseret i forhold til NEO-trækkene, men de måler ikke adfærd.

Med en personlighedstest som NEO-PI-3  går vi imidlertid et spadestik dybere udfra et ønske om at kunne komme nærmere en vurdering af hvilken ADFÆRD et individ vil have i en arbejdssituation. Vi interesserer os således for hvordan forskellige personlighedstræk og -typer hænger sammen med den faktiske udførelse af jobfunktioner. En personlighedstest kan osse anvendes til at vurdere en persons sandsynlighed for performance og trivsel i en række arbejdsmiljøer.

En NEO-PI-3 personlighedstest koster 5000kr inklusive 1,5 times grundig mundtlig tilbagemelding.

Kontakt psykolog Marika Tingleff